Consultanță Juridică

Consultanță juridică de specialitate

Suntem alături de clienții noștri oriunde în țară și în străinătate, misiunea noastră fiind de a sprijini mediul de afaceri prin anticiparea nevoilor clienților noștri, prin reprezentarea intereselor și apărarea intereselor clienților noștri în fața legii.

Înțelegerea jurisprudenței și a legislației naționale și internațioanale sunt atuuri care ne permit să oferim soluții utile și inovative în interesul clienților noștri.

Drept comercial

Expertiza noastră include și operatiuni de majorare/reducere capital social, cesiune părţi sociale/acţiuni, intrare/retragere asociaţi, numire administratori/cenzori, înfiinţare/radiere puncte de lucru, sucursale, filiale, reprezentanţe, modificare de sediu, prelungire contracte de sediu, modificare de denumire societate, autorizare de funcţionare, completare obiecte de activitate, modificare date de identificare asociaţi.

Expertiza constă în elaborarea şi implementarea strategiilor în tranzacţiile civile şi comerciale; redactare și atestare de contracte de comerciale, asistență la negocieri de contracte și tranzacții, recuperare debite, executare silită, asistență și reprezentare în faza executării silite a hotărârilor judecătorești, redactare de notificări, somații, asistența și reprezentare în procedura ordonanței de plată.

Drept penal

Asigurăm asistență juridică și reprezentare în fața organelor de urmărire penală, în fața instanțelor judecătorești de orice grad, în toate căile de atac. asistenţă juridică şi reprezentare persoanelor fizice prejudiciate în urma săvârşirii unei infracţiuni, în vederea tragerii la răspundere penală a persoanelor responsabile şi în vederea recuperării prejudiciilor materiale sau morale create prin infracţiune. Formularea plângeri împotriva statului Român în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, pentru nerespectarea drepturilor recunoscute prin Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, după epuizarea tuturor căilor de atac interne. Asistență și reprezentare în redeschiderea procesului penal în cazul persoanelor condamnate în lipsă, care pe parcursul procesului nu se aflau în România și nu s-au putut apăra corespunzător.

Drept civil

Asigurăm asistență și reprezentare în materia dreptului familiei, divorț, autoritate părintească, stabilire domiciliu minor, program de vizită. Asistenţă juridică privind încheierea/executarea/modificarea/încetarea contractelor de: vânzare-cumpărare, schimb, furnizare, închiriere, antrepriză, asociere în participaţiune, mandat, împrumut, întreţinere, rentă viageră etc.

Alte servicii:

  • Asistență și reprezentare în cazul recunoașterii hotărârilor străine pe teritoriul României,
  • Consultanţă şi asistenţă juridică în materia dreptului succesoral,
  • Asistență și reprezentare în cazul contestațiilor la executare,
  • Procedura dării în plată.
  • Procedura de azil Legea 122/2006.
  • Consultanţă în domeniul regimului juridic al străinilor pe teritoriul României;
  • Malpraxis medical.
  • Consultanţă şi asistenţă juridică în domeniul malpraxisului;
  • Negocieri și medieri ale situațiilor conflictuale generate de malpraxis.
Acest site foloseste cookies si foloseste datele personale ale dumneavoastra pentru a va oferi o experienta personalizata.